Prosinec

…from the quills of the dead white poets

Karel Toman (18771946)czech_flag_small

Šla do Betléma rovná cesta,

zářila hvězda, všechno bylo prosté.

A za nábožných písní

sny otců našich věčně putovaly

po starém mostě.

Byl, nebyl Betlém?

Však na tom mostě rozmaryna roste

a poutníčkové věrní tiše obrátí se,

když místo spasitelestar.on.top

čeládku chlévní najdou.

A vracejí se domů s vírou,

že za rok hvězda stane jistě nad Betlémem

a ta již neoklame.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>