Švadlenka

…from the quills of the dead white poets

František Gellner (1881 -1914)

czech_flag_small

Letní vzduch venku zavoněl prudce.

U otevřeného okénka

složila znaveně do klína ruce

malá, hubená švadlenka.

Před sebe v prázdno se zadívala

a naslouchala nápěvu,

jejž na strunách srdce vyluzovala

touha pro duše úlevu.

A švadlenka tiše řekla si: „Brání

nějaká vysoká ohrada

bytostem lidským se sejít: a za ní

tisíce životů uvadá.“

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>