Pokoj s nábytkem

 

…from the quills of the dead white poets

František Gellner (1881 -1914)

czech_flag_small

Šli světem v mladém horování

zprvu – a pak již bez zájmu.

U starých vdov a mladých paní

své žití tráví v podnájmu.

Na stěně z oprýskaných rámů

lhostějně hledí obrazy.

Na skříni plno knih a krámů,

jak je tam ruka nahází.

Zvědavě po pokoji dívá

se řada zaprášených bot

zpod lože, k lásky hrám jež zpívá

svůj rozladěný doprovod.

Vzdychati pohovka si zvykla.

A okno špatně zavírá.

Na chabých nohách stůl se viklá,

když ruka hlavu podpírá.

A duše pod okolí vlivem

ztrácejíc radost z požitku

usíná v stesku zádumčivém

chátrajícího nábytku.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>