Sentimentální žádosti

 

…from the quills of the dead white poets

František Gellner (1881 -1914)

 czech_flag_small

Má touha rameno hubené

v pláči vášnivém zvedá.

Teplo zhaslého plamene

v studeném popeli hledá.

Sentimentální žádosti

v duši mé křídlama tlukou.

Má touha pláče a tělu se mstí

třeštivou, horečnou mukou.

Jsem dneska zase nemocný.

Krev v spáncích bije mi prudce.

Tesklivě sahají v moje sny

dvě bílé, panenské ruce.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>