Večer

…from the quills of the dead white poets

Fráňa Šrámek (1877 -1952)

czech_flag_small

Přetiché ruce modřínů

a tišší ještě tvář,

v těch tichých rukách spočinu

a zahledím se v tvář:

Co bylo, už se jenom zdá,

co zdálo se, je blíž,

nějaké jméno zapadá,

že bylo tvé, zda víš?

Nějaké tváře, už jen s par,

pak odvanutý dým.

Ten dým má schnoucí slzy tvar

a rozplynem se s ním.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>