Po letech

…from the quills of the dead white poets

Ivan Sabinov

czech_flag_small

Děvčátko tichoučké s milýma očima

až budeš po letech obracet tento list,

až mládí uteče, jak horská bystřina,

pak vzpomeň, kdo chtěl dát srdéčku kdysi jíst…

Až vlásky zbělají, až přejde řada let,

až radost i bolest srdečko prokvete.

Pak vzpomeň si na mě, jak žízní se chvěl ret,

kdo rád tě mě a kdo ztratil se ve světě…

Po letech – stranou všech – rádo se vzpomíná,

vzpomínky hladí a stáří ozlatí.

Leč mládí, to čisté jak horská bystřina,

to se už nikdy víc, ach, nikdy nevrátí!

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>