Domove,domove…

…from the quills of the dead white poets

czech_flag_small

Karel Toman (18771946)

V divokou vřavu světa

hlas domova se ozval zádumčivě.

Pěšinkou, která nikdy nezaroste

vyšel jsem hledat rodný dům.

A topoly a lípa

šuměly posud nad ztemnělou střechou,

pokrevné našel jsem, však srdcem cizí

a nových pokolení chlad.

Pod krovem, jenž byl svatý

vzpomínám dětství, posupně teď mlčí

hlad zisku číhavý a obchodnictví,

vypočítavé pohledy.

Ty jediný jsi zůstal,

hřbitove, věren podobě své staré.

Jen u tvých hrobů moh jsem uvěřiti,

že nalezl jsem rodný dům.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>