Zem?

…from the quills of the dead white poets

Otokar Březina (1868 -1929)

czech_flag_small

Sen rozkládá se za světem,

za hvězdou hvězda, když půlnoc se tmí,

a mezi nimi je jeden, krouží kolem bílého slunce,

a let jeho hudbou tajemné radosti hřmí,

a duše těch, kteří nejvíce trpěli,

do něho vejíti smí.

Sta bratří řeklo: Známe tajemství jeho,

mrtví v něm vstávají ze sna, živí v něm zmírají snem;

milenci řekli: Přílišnou září oslepí zraky

a čas jako vůně neznámých květů každého usmrtí v něm;

a ti, kteří dovedli viděti tisíciletí,

s úsměvem ptají se: Zem?

higgs.bang

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>