Vlastní podobizna

…from the quills of the dead white poets

 

Karel Toman (18771946)

Daleko v hlubokém lese

vyvěrá zpěvavý pramen.

Z tmy k světlu se rodí a třese

podsvětní píseň.

Život mě křtil vodou živou,

chuť hlubin a temnot mi vdechl.

Mám v krvi píseň tu lstivou

i její rytmus.

Sen zástupů v srdci mi zpívá,

vesmírná touha v něm bije.

A jen píseň tichá a zádumčivá

z mých slov zní k hvězdám.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>