Legenda tajemné viny

…from the quills of the dead white poets

Otokar Březina (1868 -1929)czech_flag_small

Jas hodin mých budoucích ozářil chvíli tu v snech

a všemi svícemi lustrů rozkvetl v dní mých slavnostní sály;

tam prýštěla hudba mých budoucích jar a ztajených něh,

rtů, které mne opojí, jiskřil tam smích a mámil tam dech,

a zraky, v nichž čeká mne mlčení rozkoše, s touhou tam plály.

Však marně jsem kráčel, kde v závratných rytmech se třás

zpěv žití. Stín Někoho, jenž za mnou šel, přede mnou splýval;

šel ze sálu do sálu, kam vkročil, žeh světelný has‘,

zrcadla temněla, touha se zachvěla a hudby vítězný hlas

jak sražen v nejnižší oktávy úzkosti němé se slíval.

Ó duše má, odkud On přišel? A kolik staletí snad

mých předků dušemi procházel, než došel až ke mně?

Na kolik svatebních stolů jak ubrus koberec rekvií klad‘?

Na kolik růžových úsměvů dechl svůj podzemní chlad?

A v kolika lampách plamenem soli a líhu zesínal temně?

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>