Tag Archives: class struggle

Třídní boj

T.G.Masaryk:- Vzájemný poměr lidí a tříd je do značné míry spravován také rozumem. Tvrdím, že dnes a již dávno mnoho hlav přemýšlí o stavu společnosti a o její budoucnosti hodně intenzívně a upřímně a že také tyto myšlenky mají patrný … Continue reading

Posted in Socialism | Tagged , , , | Leave a comment