Tag Archives: Otokar Brezina

Zas ve vidění prorockém

…from the quills of the dead white poets Otokar Březina (1868 -1929) Zas ve vidění prorockém noc šeptá slova neznámá, šum stromů, tisíc jazyků, je opakuje nad náma: jak nad zrcadla kouzelná se k tichým vodám naklání, z nichž tisíc … Continue reading

Posted in Czech, Poetry | Tagged , | Leave a comment

Legenda tajemné viny

…from the quills of the dead white poets Otokar Březina (1868 -1929) Jas hodin mých budoucích ozářil chvíli tu v snech a všemi svícemi lustrů rozkvetl v dní mých slavnostní sály; tam prýštěla hudba mých budoucích jar a ztajených něh, … Continue reading

Posted in Poetry | Tagged , | Leave a comment

Agonie touhy

…from the quills of the dead white poets Otokar Březina (1868 -1929) Zda v pánvích západů vyhasly hořících jantarů víry, zlat zelený var na popel spálených duh, a půlnocí svit jenž modrými parami síry mlh závoje bílí a hazí na … Continue reading

Posted in Czech, Poetry | Tagged , | Leave a comment

Doupata hadů

…from the quills of the dead white poets Otokar Březina (1868 -1929) Skryté své zahrady viděl jsem v slavnostech července kvést, v blankytů éterná loubí se slétlo tisíce tajemných ptáků: na květech zrosených nechaly půlnoci nejsladší úsměvy hvězd, a jako … Continue reading

Posted in Czech, Poetry | Tagged , | Leave a comment

Zem?

…from the quills of the dead white poets Otokar Březina (1868 -1929) Sen rozkládá se za světem, za hvězdou hvězda, když půlnoc se tmí, a mezi nimi je jeden, krouží kolem bílého slunce, a let jeho hudbou tajemné radosti hřmí, … Continue reading

Posted in Czech, Poetry | Tagged , | Leave a comment

Čisté jitro

…from the quills of the dead white poets Otokar Březina (1868 -1929) Když za jitra, snů množstvím zemdleni, jsme vyšli do zahrad, zem celou, jako duši svou, jsme zřeli v ohni rozkvétat; i ptali jsme se větrů, vod a stromů, … Continue reading

Posted in Czech, Poetry | Tagged , | Leave a comment